Marketing by
POSTANITE PROFESIONALNI OSEBNI TRENER
Osvojite celovito znanje o delovanju človeškega telesa, spoznajte kako celostno pristopiti k sestavi učinkovitega vadbenega programa in pravilni izvedbi vaj, pridobite licenco in praktične izkušnje za uspešno delo s strankami (tudi, če nimate predhodnega znanja) ter ustvarite uspešno kariero kot profesionalni osebni trener.
POSTANITE PROFESIONALNI OSEBNI TRENER
Osvojite celovito znanje o delovanju človeškega telesa, spoznajte kako celostno pristopiti k sestavi učinkovitega vadbenega programa in pravilni izvedbi vaj, pridobite licenco in praktične izkušnje za uspešno delo s strankami (tudi, če nimate predhodnega znanja) ter ustvarite uspešno kariero kot profesionalni osebni trener.
Praktično in teoretično znanje od strokovnjakov iz osebnega trenerstva
Pridobite in osvojite celostno znanje, ki temelji na znanstveno potrjenih dejstvih in v praksi preverjenih vadbenih sistemih, ki namesto k hitrim rešitvam težijo k doseganju dolgotrajnih rezultatov.
S pridobljenim znanjem do novega poklica in karierne priložnosti
Pridobite praktične izkušnje in certifikat na področju osebnega trenerstva za uspešen pričetek dela s strankami ter nadaljni razvoj v fitnes in velnes industriji.
Mentorstvo in podpora s strani AFP strokovnjakov tudi po zaključku tečaja
Prejmite podporo in odgovore na strokovna vprašanja s strani AFP strokovnjakov iz osebnega trenerstva, za nadgradnjo znanja, nadaljne izobraževanje in uspešno delo s strankami.
Osvojite celovito znanje za profesionalno delo v osebnem trenerstvu
Tečaj AFP osebni trener je odskočna deska v svet osebnega trenerstva. Temelji na poglobljenem anatomskem razumevanju delovanja človeškega telesa, gibanja, vadbenih procesov, sestave vadbenih programov, psihologije dela s strankami v vadbenem okolju in na sposobnosti, da s pridobljenim znanjem dosežete zastavljene vadbene cilje in rezultate vaših strank.
Osvojite celovito znanje za profesionalno delo v osebnem trenerstvu
Tečaj AFP osebni trener je odskočna deska v svet osebnega trenerstva. Temelji na poglobljenem anatomskem razumevanju delovanja človeškega telesa, gibanja, vadbenih procesov, sestave vadbenih programov, psihologije dela s strankami v vadbenem okolju in na sposobnosti, da s pridobljenim znanjem dosežete zastavljene vadbene cilje in rezultate vaših strank.
Kaj se boste naučili
Pridobite uporabno praktično znanje in izkušnje za sestavo učinkovitih, stranki prilagojenih vadbenih programov in orodja za strokovno in profesionalno delo s strankami v vadbenem okolju.
Kako je sestavljeno človeško telo in kako deluje v gibanju
Spoznali boste zakaj je razumevanje funkcionalne anatomije, biomehanike in fiziologije mišičnega tkiva temelj delovanja profesionalnega osebnega trenerja in kako teoretično znanje funkcionalne anatomije prenesti v prakso za pravilno izvajanje vaj, preprečevanje poškodb in post rehabilitacijo v primeru, da je poškodba že prisotna.
Kako opraviti predhodno obravnavo stranke pred pričetkom vadbe
Spoznali boste zakaj ni priporočljivo, da se trening s stranko začne takoj, ko stopi v stik z vami in kako pravilno opraviti predhodno obravnavo stranke z analizo njenega zdravstvenega stanja, dejavnikov tveganja za zdravje, dejavnikov tveganja za nastanek poškodbe, specifičnih telesnih omejitev in telesne pripravljenosti, ki opredeli izhodiščno stanje stranke pred pričetkom vadbenega procesa.
Katere vaje izbrati glede na primarni cilj vadbenega programa
Spoznali boste zakaj je velika večina vaj, ki jih zasledite na spletu ali v vadbenem okolju popolnoma neprimerna za vašo stranko, saj lahko povzročijo dolgotrajno škodo skeletno-mišičnega sistema in kako se vaje tehnično pravilno izvajajo, klasificirajo glede na stopnjo zahtevnosti z namenom prilagajanja zmožnostim stranke in z namenom preprečevanja bolečin in poškodb. 
Kako izbrati najbolj primeren vadbeni sistem v vadbenem programu
Spoznali boste, da klasični vadbeni sistemi ne omogočajo doseganja vadbenih rezultatov  ter napredka stranke in katere vadbene sisteme poznamo, kako izberemo najbolj optimalnega glede na cilj treninga, kako jih v vadbeni program vključimo, kako lahko kombiniramo različne sisteme znotraj vadbenega programa in s tem optimiziramo vadbeni proces, da v krajšem časovnem obdobju dosežemo boljši napredek stranke.
Kako sestaviti varen in učinkovit vadbeni program
Spoznali boste kako sestaviti varen, učinkovit, pametno zasnovan in stranki prilagojen vadbeni program, ki ne upošteva samo ciljev in želja stranke, ampak tudi predhodne izkušnje v telesni aktivnosti, stopnjo telesne pripravljenosti, specifične omejitve, bolečine in morebitne poškodbe stranke. Vadbeni program, ki bo vključeval vse omenjeno bo pozitivno vplival na zdravstveno stanje stranke in zagotovil postopen napredek v smeri zastavljenih ciljev.
Prenesite teorijo v prakso
Teoretično znanje samo po sebi ni veliko vredno, saj je pomembno predvsem to, da ga znamo smiselno in učinkovito uporabiti v praksi. V praksi se namreč velikokrat izkaže, da največji izziv s katerim se osebni trenerji soočajo, ni pomanjkanje teoretičnega znanja, temveč sposobnost kritičnega razmišljanja, praktičnih izkušenj ter smiselne uporabe celotnega znanja pri sestavi vadbenih programov, ki bodo stranko varovali pred nastankom poškodb, pozitivno vplivali na njeno motivacijo in zagotavljali napredek v smeri vadbenih ciljev.
Prenesite teorijo v prakso
Teoretično znanje samo po sebi ni veliko vredno, saj je pomembno predvsem to, da ga znamo smiselno in učinkovito uporabiti v praksi. V praksi se namreč velikokrat izkaže, da največji izziv s katerim se osebni trenerji soočajo, ni pomanjkanje teoretičnega znanja, temveč sposobnost kritičnega razmišljanja, praktičnih izkušenj ter smiselne uporabe celotnega znanja pri sestavi vadbenih programov, ki bodo stranko varovali pred nastankom poškodb, pozitivno vplivali na njeno motivacijo in zagotavljali napredek v smeri vadbenih ciljev.
Moduli in vsebina tečaja AFP osebni trener
Tečaj je sestavljen iz vsebinsko zaokroženih modulov, ki se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Zasnovan je tako, da vas na sistematičen in razumljiv način vodi skozi teoretični del tečaja, hkrati pa vam zagotovi praktične izkušnje in orodja, ki so potrebna, da lahko pridobljeno znanje enostavno uporabite tudi v praksi.
MODUL 1: Funkcionalna anatomija

Razumevanje in poznavanje funkcionalne anatomije je prvi korak in temelj za uspešno delovanje osebnega trenerja v vadbenem okolju. 

Pri funkcionalni anatomiji boste spoznali 4 temeljna področja, in sicer:

 • skeletni sistem (poznavanje in klasifikacija kosti),  
 • sklepe oziroma zveze med kostmi, 
 • sposobnosti gibanja v sklepih oziroma gibalne vzorce in 
 • mišični sistem (poznavanje skeletnih mišic), ki jih pri vadbi najpogosteje uporabimo oziroma aktiviramo. 

Težko si je predstavljati izbiro vaj in sestavo vadbenih programov brez temeljnega poznavanja anatomskih struktur, ki so za gibanje telesa odgovorne.

MODUL 2: Fiziologija mišic

Pri fiziologiji mišic boste spoznali mišični sistem in 3 tipe mišičnega tkiva, ki gradijo človeško telo, in sicer:

 • skeletno mišično tkivo, 
 • srčno mišično tkivo in  
 • gladko mišično tkivo.

Največ časa bo osredotočenost na razumevanju sestave in delovanja skeletnih mišic, to je mišic, ki delujejo na skelet in vzdržujejo telesno držo, proizvajajo gibanje in vzdržujejo prenos različnih sil. 

Poleg tega pa boste spoznali tudi različne tipe mišičnih kontrakcij, pri izvajanju vaj za moč in vzdržljivost.

MODUL 3: Kardiovaskularna fiziologija

Pri kardiovaskularni fiziologiji boste podrobno spoznali srčno mišično tkivo, ki se funkcionalno deli na dva dela, in sicer: 

 • desna polovica, ki črpa deoksigenirano kri (malo kisika, veliko ogljikovega dioksida) v pljuča in
 • levo polovico, ki pošilja oksigenirano kri (s kisikom bogato) vsem tkivom v telesu.

Poznavanje in razumevanje zgradbe srčne mišice, krvnega obtoka (mali in veliki krvni obtok), krvnega pritiska ali arterijskega krvnega tlaka, žil odvodnic (arterije), žil dovodnic (vene), vloga krvi v človeškem telesu in krvnih celic, so osnove, ki vplivajo na aerobno vadbo (na primer: tek, kolesarjenje, plavanje...).

MODUL 4: Fitnes in zdravje

Zdravje je dovzetnost posameznika za bolezen, zdrav način življenja pa definiramo kot skupino dejanj in vzorcev obnašanja, ki pozitivno vplivajo na dobro počutje. 

Spoznali boste 2 kategoriji komponent fitnesa, in sicer:

 • komponente fitnesa povezane z zdravjem (kardiorespiratorni fitnes, mišična moč, mišična vzdržljivost, gibljivost in telesna sestava) in 
 • komponente fitnesa povezane z zmogljivostjo (eksplozivnost, hitrost, koordinacija, ravnotežje in agilnost...).

Pri delu s strankami v vadbenem okolju je potrebno upoštevati, da so v telesu že prisotni različni dejavniki tveganja za zdravje, dejavniki tveganja za nastanek poškodbe, različni zdravstveni simptomi in specifične omejitve skeletno-mišičnega sistema, ki vplivajo na sestavo vadbenega programa in vključevanje različnih komponent fitnesa v vadbeni program.

MODUL 5: Telesna sestava

Pri telesni sestavi boste spoznali razmerje med:

 • pusto telesno maso, ki je sestavljena iz okostja oziroma skeleta, sklepov, notranjih organov, krvnih obtočil, živčevja, skeletnega mišičnega tkiva, vode, kože... in
 • maščobno maso, ki se deli na maščobo, ki se nahaja v podkožju (podkožna maščoba) in maščobo, ki se nahaja okoli ali v notranjih organov (visceralna maščoba).

Zdravo razmerje med pusto telesno maso in maščobno maso je pomembno za ohranjanje zdravja, prav tako pa je pomembno poznavanje parametrov, ki vplivajo na izmero ali izračun telesne sestave. 

Spoznali pa boste tudi zakaj je visceralna maščoba (visceralna debelost) povezana s številnimi kardiovaskularnimi (srčno-žilnimi) težavami in metabolnimi (presnovnimi) boleznimi.

MODUL 6: Delo s specialnimi populacijami

Pri delu s specialnimi populacijami boste spoznali specifična bolezenska in telesna stanja ter potopke in navodila za delo osebnega trenerja pri specialnih populacijah.

Spoznali boste specifične primere s katerimi se osebni trener najpogosteje sreča v praksi, in sicer:

 • astma,
 • sladkorna bolezen tipa I, 
 • sladkorna bolezen tipa II,
 • kardiovaskularne bolezni,
 • nosečnost,
 • otroci,
 • starostniki in
 • mikrovaskularne komplikacije.
MODUL 7: Predhodna obravnava stranke

Pri predhodni obravnavi stranke boste spoznali zakaj je pred pričetkom vadbenega procesa potrebno pridobiti čimveč informacij glede zdravstvenega stanja stranke.

Predhodna obravnava je specifičen postopek usmerjen v pridobivanje informacij s pomočjo obrazcev in vprašalnikov, in sicer:

 • pristopno soglasje, 
 • zdravstveni vprašalnik,
 • PAR-Q vprašalnik, 
 • vprašalnik o življenjskih navadah in 
 • analiza potreb.

Informacije glede zdravstvenega stanja stranke, dejavnikov tveganja za zdravje, dejavnikov tveganja za povzročitev poškodbe in specifičnih omejitev so izhodišče za sestavo individualnega vadbenega programa.

MODUL 8: Sestavni deli vadbene enote

Pri sestavnih delih vadbene enote boste spoznali kaj so sestavni deli vadbenega programa ne glede na cilj vadbenega programa.

Vadbeni program je, glede na frekvenco vadbe, razdeljen v vadbene enote, ki so sestavljene iz različnih spremenljivk, in sicer:

 • ogrevanje (generalno, specifično in funkcionalno),
 • dinamično raztezanje,
 • anaerobna vadba (vaje za mišično moč in vzdržljivost - število vaj, serij, ponovitev, obremenitev...),
 • aerobna vadba (trajanje, stopnja obremenitve, frekvenca srčnega utripa ali FSU...),
 • ohlajanje in 
 • statično raztezanje.

Spoznali boste kako vse vadbene spremenljivke v smiselnem razmerju vključiti v vadeni program in posamezno vadbeno enoto z namenom, da vadbeni program stranke optimizirate.

MODUL 9: Anaerobna vadba

Pri anaerobni vadbi boste spoznali različne metode in sisteme treninga, ki se vključujejo v vadbeni program.

Anaerobna vadba oziroma anaerobni trening predstavlja aktivnosti pri katerih kisik ne more zagotoviti energijskih potreb delujočim mišicam, kar pomeni, da se energija potrebna za mišično kontrakcijo pridobiva iz:

 • glikogena (jetrni in mišični),
 • ATP (adenozin trifosfat) sistema in
 • CP (kreatinfosfat) sistema.

Spoznali boste predvsem metode treninga, ki so v praksi osebnega trenerstva najpogosteje uporabljenje, in sicer:

 • metoda prioritete, 
 • metoda piramide in pol piramide,
 • metoda superserij,
 • kontrastna metoda,
 • kompleksna metoda,
 • metoda z odvzemanjem bremena,
 • krožna metoda,
 • metoda laktatne tolerance in
 • metoda negativnih ponovitev.
MODUL 10: Aerobna vadba

Pri aerobna vadba boste spoznali različne meritve in formule za izračun frekvence srčnega utripa (FSU), izračun vadbenih območij treninga in razlike med nizko intenzivno in visoko intenzivno aerobno vadbo.

Aerobno vadbo opredelimo kot vadbo za krepitev kardiovaskularnega (srčno-žilnega) in respiratornega (dihalnega) sistema, predstavlja pa enega izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na življenjsko dobo in kvaliteto življenja. 

Spoznali boste formule za izračun FSU, ki so v praksi osebnega trenerstva najpogosteje uporabljene, in sicer:

 • formula 220 - leta,
 • kompleksna formula za izračun FSU,
 • metoda srčne rezerve,
 • formula za izračun FSU za starostnike in
 • formula za izračun FSU za prekomerne posameznike.
MODUL 11: Gibljivost

Pri gibljivosti boste spoznali zakaj je ustrezna gibljivost skozi življenje v tesni povezavi z ohranjanjem funkcionalnih sposobnosti telesa (sposobnosti gibanja) in ohranjanjem neodvisnosti v starosti.

Spoznali boste dejavnike, ki vplivajo na obseg gibanja v sklepih, in sicer:

 • mišični dejavniki, 
 • vezivna tkiva, 
 • nevrološki dejavniki, 
 • spol in starost, 
 • telesna masa, 
 • imobilizacija,
 • bolečina in/ali poškodba in 
 • bolezensko stanje.

Poleg tega pa boste spoznali tudi 2 temeljni tehniki za vadbo gibljivosti, in sicer:

 • dinamično raztezanje in 
 • statično raztezanje.

Pomanjkanje gibljivosti je pogost vzrok za poškodbe mišično-skeletnega sistema. Omejen obseg gibanja v sklepih (ROM) se odraža v porušeni telesni simetriji, skrajšane mišice vlečejo kosti in porušijo normalno poravnavo telesa, pojavi pa se tudi preobremenjevanje mehkega tkiva.

MODUL 12: Praksa v vadbenem okolju

Pri praksi v vadbenem okolju boste spoznali filozofijo organizacije AFP, ki temelji na povezovanju funkcionalne anatomije v teoriji z gibanjem človeškega telesa v praksi.

Teorija gibalnih vzorcev (TGV) razdeli telo na 3 temeljna področja, iz katerih glede na gibanje v sklepih izhajajo vaje za moč in vzdržljivost, ki sestavljajo vadbeni program, in sicer:

 • trup (vaje za mišice trupa), 
 • spodnji del telesa (vaje za mišice nog) in 
 • zgornji del telesa (vaje za ramenske, hrbtne in prsne mišice ter mišice nadlahti in podlahti).

Prejeli boste celovito znanje s področja dela v vadbenem okolju, učinkovitih principov treninga, zakonitosti delovanja energetskih sistemov, razumevanja omenjenih konceptov ter njihovega prenosa v prakso.

Prijavite se zdaj! Prosta mesta so omejena
Tečaj AFP osebni trener zagotavlja celovito znanje, praktične izkušnje in orodja za uspešno delo s strankami v vadbenem okolju ter uspešno kariero v fitnes in velnes sektorju. Za prijavo na tečaj kliknite spodnji gumb.
Prijavite se zdaj! Prosta mesta so omejena
Tečaj AFP osebni trener zagotavlja celovito znanje, praktične izkušnje in orodja za uspešno delo s strankami v vadbenem okolju ter uspešno kariero v fitnes in velnes sektorju. Za prijavo na tečaj kliknite spodnji gumb.
Urban Lampe

Tečaj mi je pomagal, da sem lahko na osebnem področju spremenil nekatere miselne vzorce, način razmišljanja in pristop k nekaterim vajam, kar je velika sprememba. 
Alenka Zakojč

Tečaj bi priporočila vsakomur, ki se loti fitnesa in ne ve kako bi se ga lotil oziroma dela svoje treninge nepravilno. Naučiš se lahko veliko več kot z najemom osebnega trenerja. 
Tadej Šarkozi

Sama odločitev, da se udeležim tečaja je bila zame izjemno pomembna, saj mi je tečaj dal potrebno znanje, da razumem kako vaje pravilno izvajati.
Želite pridobiti več informacij o tečaju AFP osebni trener
Pokličite nas na 040 563 234 vsak delovni dan od pon-pet med 8:00 in 17:00 uro ali se naročite na brezplačno 15-30 minutno predstavitev tečaja na daljavo tako, da kliknete na spodnji gumb in izpolnete spletni obrazec na naslednjem koraku.
Želite pridobiti več informacij o tečaju AFP osebni trener
Pokličite nas na 040 563 234 vsak delovni dan od pon-pet med 8:00 in 17:00 uro ali se naročite na brezplačno 15-30 minutno predstavitev tečaja na daljavo tako, da kliknete na spodnji gumb in izpolnete spletni obrazec na naslednjem koraku.
Imate še vedno vprašanja?
Preberite si najpogostejša vprašanja, ki jih imajo tečajniki pred prijavo na tečaj AFP osebni trener.
Kdaj se bo tečaj pričel, koliko časa traja in kje se bo izvajal?

Razpisani termin/i za tečaj AFP osebni trener za leto 2019 je/so:

>> 02. 02. 2019

>> 18. 05. 2019

>> 31. 08. 2019

Tečaj AFP osebni trener poteka 6 zaporednih sobot in nedelj >> predavanja potekajo med vikendi >> od 8:00 do 18:30, v obsegu 130 pedagoških ur predavanj.

Tečaj AFP osebni trener poteka v GrossGym vadbenem centru, ki se nahaja na Adamičevi cesti 14,1290 Grosuplje.

Koliko znaša investicija v tečaj?

Redna cena tečaja AFP osebni trener znaša 1599 eur.

Pri načinu plačila se lahko odločite za plačilo v enkratnem znesku ali za plačilo na obroke.

1. V primeru plačila v enkratnem znesku vam priznamo popust v višini 400 eur, kar pomeni, da je cena za vas 1199 eur.

2. V primeru plačila na obroke pa vam priznamo popust v višini od 100 do 300 eur, kar je odvisno od termina prijave, in sicer:

2.1 Prijava do 3 mesece pred pričetkom tečaja >> popust v višini 300 eur, kar pomeni, da je cena za vas 1299 eur in možnost plačila na do 24 obrokov.

2.2 Prijava do 2 meseca pred pričetkom tečaja >> popust v višini 200 eur, kar pomeni, da je cena za vas 1399 eur in možnost plačila na do 24 obrokov.

2.3 Prijava do 1 mesec pred pričetkom tečaja >> popust v višini 100 eur, kar pomeni, da je cena za vas 1499 eur in možnost plačila na do 24 obrokov.

*Cene vključujejo DDV.

Kaj vključuje cena tečaja?

V ceno tečaja AFP osebni trener je vključeno:

 • 130 pedagoških ur predavanj,
 • doživljenjski dostop do AFP spletne učilnice,
 • e-knjiga AFP osebni trener,
 • 3x opravljanje pisnega izpita,
 • 1x opravljanje ustnega izpita in
 • e-diploma AFP osebni trener.
Ali potrebujem predznanje na področju osebnega trenerstva za prijavo na tečaj?

Tečaj AFP osebni trener je zasnovan tako, da vas na enostaven in strukturiran način (tudi brez predhodnega znanja in izkušenj) vodi čez teoretična in praktična predavanja, z namenom da osvojite celotno znanje, ki ga potrebujete za samostojno delo na področju osebnega trenerstva.

Kje lahko delam kot bodoči profesionalni osebni trener?

Z strokovno usposobljenostjo (diplomo) AFP osebni trener lahko izvajate osebno trenerstvo (vadbo ali trening) individualno, v paru, v manjši in večji skupini...storitev pa lahko opravljate v fitnes centru, velnes centru, vadbenem studiu, v telovadnici, na domu in v zunanjem okolju (v naravi).

Ali na tečaju dobim dovolj informacij za razumevanje in sestavo vadbenega sistema?

Tečaj AFP osebni trener je zasnovan tako, da pridobite vsa orodja, teoretične informacije in uporabno praktično znanje za pravilno izvajanje vaj in sestavo vadbenega programa.

Ali je tečaj primeren za popolne začetnike oziroma koliko predznanja potrebujem za vpis na tečaj?

Tečaj AFP osebni trener je primeren tako za popolnega začetnika, ki vstopa na področje osebnega trenerstva kot tudi za osebnega trenerja, ki že deluje na področju s svojimi strankami.

Tudi v primeru, da nimate nobenega predhodnega znanja boste na tečaju pridobili celovito znanje in razumevanje o anatomskem delovanju človeškega telesa v gibanju za pravilno izvajanje vaj in sestavo vadbenega programa.

Kakšno veljavo ima AFP licenca?

AFP strokovna usposobljenost in AFP licenca je priznana s strani:

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija)
 • EuropeActive (Evropska zveza za fitnes in zdravje)

AFP izobraževanja dosegajo evropske standarde izobraževanja na področju športa in rekreacije, zato je AFP edina organizacija v Sloveniji, ki je članica EuropeActive (vodilna evropska organizacija na področju fitnesa, ki povezuje organizacije v posamezni državi), AFP osebni trenerji pa so vpisani v EREPS (evropski register fitnes profesionalcev), kar omogoča AFP osebnim trenerjem delo v vseh državah članicah EU.

Ali je potrebno AFP licenco podaljševati vsako leto?

Z uspešno končanim tečajem AFP osebni trener dobite strokovno usposobljenost za samostojno delo na področju osebnega trenerstva, ki je doživljenjska. 

Obnova licence skladno z novim Zakonom o Športu ni več potrebna.

Ali moram po koncu AFP tečaja opraviti izpit?

Po končanem tečaju AFP osebni trener, mora tečajnik, ki želi pridobiti storkovno usposobljenost, opraviti izpit, in sicer:

1. Pisni (teoretični) del izpita >> 

Je sestavljen iz sto (100) izpitnih vprašanj, pri vsakem vprašanju so podani štirje (4) odgovori, pravilen odgovor je vedno samo en (1). 

Za uspešno opravljen pisni izpit je potrebno pravilno odgovoriti na šestdeset (60) vprašanj.

2. Ustni (praktični) del izpita >>

Je sestavljen iz treh (3) izpitnih vprašanj, in sicer je potrebno podrobno obrazložiti in demonstrirati pravilno tehniko izvedbe treh (3) vaj. 

Ustni izpit se oceni z opravljen/ne opravljen.

© 2018 I AFP vse pravice pridržane
Sledite nam na socialnih omrežjih
© 2018 I AFP vse pravice pridržane